• suriyasiriraj2499@gmail.com
  • 418-422 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เรื่องราวน่ารู้

งานศพเป็นพิธีที่จัดขึ้น ในโอกาสการเสียชีวิตของบุคคล ประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้น แตกต่างไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่นในสังคมไทย การได้รับพระราชทานเพลิงศพ ถือเป็นเกียรติต่อผู้เสียชีวิต และวงศ์ตระกูล มักพระราชทานให้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม