• suriyasiriraj2499@gmail.com
  • 418-422 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปสู่สุขติ

สุริยา พ.ศ. 2499

บุตร-ธิดา ญาติหรือบุคคล ในครอบครัวควร ให้ความสำคัญ ในการเลือกสรร หีบศพให้ท่านผู้ใหญ่ โดยเลือกให้พอสมควร แก่สถานภาพ ของครอบครัว และสังคม วงศ์ตระกูล เนื่องจากหีบศพ เปรียบเสมือน บ้านหลังสุดท้าย

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปสู่สุขติ

สุริยา พ.ศ. 2499

บุตร-ธิดา ญาติหรือบุคคล ในครอบครัวควร ให้ความสำคัญ ในการเลือกสรร หีบศพให้ท่านผู้ใหญ่ โดยเลือกให้พอสมควร แก่สถานภาพ ของครอบครัว และสังคม วงศ์ตระกูล เนื่องจากหีบศพ เปรียบเสมือน บ้านหลังสุดท้าย

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปสู่สุขติ

สุริยา พ.ศ. 2499

บุตร-ธิดา ญาติหรือบุคคล ในครอบครัวควร ให้ความสำคัญ ในการเลือกสรร หีบศพให้ท่านผู้ใหญ่ โดยเลือกให้พอสมควร แก่สถานภาพ ของครอบครัว และสังคม วงศ์ตระกูล เนื่องจากหีบศพ เปรียบเสมือน บ้านหลังสุดท้าย

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปสู่สุขติ

สุริยา พ.ศ. 2499

บุตร-ธิดา ญาติหรือบุคคล ในครอบครัวควร ให้ความสำคัญ ในการเลือกสรร หีบศพให้ท่านผู้ใหญ่ โดยเลือกให้พอสมควร แก่สถานภาพ ของครอบครัว และสังคม วงศ์ตระกูล เนื่องจากหีบศพ เปรียบเสมือน บ้านหลังสุดท้าย

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปสู่สุขติ

สุริยา พ.ศ. 2499

บุตร-ธิดา ญาติหรือบุคคล ในครอบครัวควร ให้ความสำคัญ ในการเลือกสรร หีบศพให้ท่านผู้ใหญ่ โดยเลือกให้พอสมควร แก่สถานภาพ ของครอบครัว และสังคม วงศ์ตระกูล เนื่องจากหีบศพ เปรียบเสมือน บ้านหลังสุดท้าย

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ สุริยา พรานนก ศิริราช (เจ้าของลิขสิทธิ์สุริยาหีบศพ)

สุริยาหีบศพ ต้นกำเนิดแห่งแรกในธุรกิจงานพิธีศพแบบครบวงจร One Stop Service (เจ้าของลิขสิทธิ์สุริยาหีบศพ) มั่นใจในคุณภาพงานหีบศพด้วยผลงานระดับชาติ

Powered by Froala Editor

ทำไมต้องสุริยา

The perfect solution for Plumber Services

Icons

สุริยาหีบศพ2499 (ศิริราช-บางกอกน้อย)

ได้รับความไว้วาง พระราชหฤทัย ให้เป็นผู้ออกแบบ และจัดทำหีบพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สินค้าและบริการของเรา

สุริยา พ.ศ.2499 มาตรฐานงานหีบศพ "มั่นใจคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสุริยา" บริการที่ถือเป็นต้นแบบ ความมาตรฐาน มายาวนานเจ้าแรกตั้งแต่ปี 2499 จนถึงปัจจุบันเราใส่ใจ ทุกขั้นตอนของการบริการ และทุกรายละเอียด คุณภาพของสินค้า บริการให้คำปรึกษาฟรี : 091 945 4156, 02 412 2040

บริการครบวงจร

สุริยาหีบศพ พรานนก จำหน่ายและรับออกแบบ ตกแต่งหีบศพทุกประเภท ให้เราดูแลคนที่ท่านรัก จนถึงวินาทีสุดท้าย โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ บริการของชำร่วยในงานศพ ให้คำปรึกษาฟรี : 091 945 4156, 02 412 2040

สุริยา พ.ศ.2499 มาตรฐานหีบศพ ตกแต่งดอกไม้-พวงหรีด และของชำร่วยงานศพ

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคคลที่ท่านรักไปสู่สุขขิต

เรื่องราวน่ารู้

งานศพเป็นพิธีที่จัดขึ้น ในโอกาสการเสียชีวิตของบุคคล ประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้น แตกต่างไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่นในสังคมไทย การได้รับพระราชทานเพลิงศพ ถือเป็นเกียรติต่อผู้เสียชีวิต และวงศ์ตระกูล มักพระราชทานให้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม